Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1840/12/24
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Οικογενειακά νέα. Θα συναντήσει την κ. Roberts για την πιθανότητα να εργαστεί στην Αθήνα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές