Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Ράλλη Πιπίνα

Συντάκτης: Ράλλη Πιπίνα
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/ (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Μαθήτρια που είχε σταματήσει το σχολείο για λίγο
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές