Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Benton George

Συντάκτης: Benton George
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/05/03
Τόπος σύνταξης: Βακές Κρήτης
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Για την Επανάσταση της Κρήτης
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές