Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Σκυλίντζης Πέτρος

Συντάκτης: Σκυλίντζης Πέτρος
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/05/20
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Σχετικά με τη φοίτηση της θυγατέρας του Αριέτας.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές