Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1841/05/24
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με την Mulligan Frederica την οποία συνόδευσε ο Χιλλ στο Λονδίνο λόγω ασθένειάς της.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές