Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Green Louise S.

Συντάκτης: Green Louise S.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1847/01/01
Τόπος σύνταξης: London
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ανταλλαγή δώρων
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 8
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές