Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Lyons Louisa Augusta (Lady)

Συντάκτης: Lyons Louisa Augusta (Lady)
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1850/ (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Πρόσκληση σε δείπνο.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές