Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Lubomirska Hedwiga

Συντάκτης: Lubomirska Hedwiga
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1849/12/21
Τόπος σύνταξης: Πειραιάς
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ευχαριστεί για τη Βίβλο. Τη χαροποίησε η είδηση της επίσκεψής τους το Σάββατο.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές