Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1848/05/01 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εντυπώσεις από το ταξίδι τους. Θετικές σκέψεις για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, Αγγλία και Ευρώπη γενικά (εκτός της Ελλάδας που έχει έναν άθλιο τύραννο). Εκδοση της Αποκάλυψης του Elliot.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές