Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Wright M. A.

Συντάκτης: Wright M. A.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1848/06/02
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ζητάει να δείξουν στον Κωνσταντίνο το ιατρείο του οδοντογιατρού της. Μερικά σύντομα νέα
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές