Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Kalapothakis M. H.

Συντάκτης: Kalapothakis M. H.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1866/06/29 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ζητεί συγνώμη για τη διαγωγή της στο θέμα του κ. Dickson και της Nellie.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές