Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bradford Abby H.

Συντάκτης: Bradford Abby H.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/12/08
Τόπος σύνταξης: Dorchester
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Στέλνει 15 λίρες για τους πρόσφυγες της Κρήτης.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές