Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Jenksen A.M. (?)

Συντάκτης: Jenksen A.M. (?)
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1868/11/23
Τόπος σύνταξης: Philadelphia
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εύχεται το ταξίδι τους να έχει επιτυχία για τους σκοπούς τους. Μολονότι το σπίτι τους είναι γεμάτο πάντα θα υπάρχει χώρος γι αυτούς. Λεπτομέρειες για τις μετακινήσεις των Χιλλ και με ποιούς και που θα μείνουν.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές