Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hedges H. P.

Συντάκτης: Hedges H. P.
Αποδέκτης: Hill Fanny, Οικογένεια Mulligan
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/02/04
Τόπος σύνταξης: Riverhead
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Να παρευρεθούν οι Φ. Χιλλ και κ. Mulligan στο γραφείο του Αναπληρωτή Τοποτηρητή της Κομητείας του Suffolk για τη διαθήκη της EloizaThompson.
Σημειώσεις: έντ.
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές