Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Χρηστομάνου Αικατερίνη

Συντάκτης: Χρηστομάνου Αικατερίνη
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/07/24
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Ζητεί εγγράφως απάντηση για το αν θα εργασθεί στο Σχολείο ή όχι.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 8
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές