Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Browne J. S.

Συντάκτης: Browne J. S.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1861/02/02
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Παράπονα για τη στάση διαφόρων απέναντί της
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 9
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές