Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Βάσσου Μπίλιω

Συντάκτης: Βάσσου Μπίλιω
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1864/06/23
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Νέα από το ταξίδι της στην Ευρώπη
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές