Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1861/04/13
Τόπος σύνταξης: Stansted near Arnsworth
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με την άφιξη του Clough τον οποίο εκτιμά πολύ η Florence {Νightingale}
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές