Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Kalapothakis M. H.

Συντάκτης: Kalapothakis M. H.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1866 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Πρόσκληση στα βαπτίσια του παιδιού τους που θα κάνει ο Dr Leyburn
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές