Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Βόρσης ΣΤ.

Συντάκτης: Βόρσης ΣΤ.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1863/05/29
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Διοικητικές δυσχέρειες. Ζητεί τη βοήθεια του κ. Χιλλ
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 5
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές