Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hay J. B.

Συντάκτης: Hay J. B.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1864
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εχει καταστρέψει τα προηγούμενα σημειώματά της και επομένως δεν μπορεί να τα επιστρέψει. - Εφ΄όσον τον καλεί ο δρ Χιλλ ανταποκρίνεται αμέσως.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές