Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Μπότσαρη Δ.

Συντάκτης: Μπότσαρη Δ.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1864/01/07
Τόπος σύνταξης: New York
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Υπόσχεται να γραφεί συχνά στο μέλλον. Έλαβε το κουτί με τα βιβλία και μέσω του κ. Cox την εφημερίδα με την προσευχή τους για τον βασιλιά Γεώργιο. Σχόλια για τον πόλεμο Βορείων-Νοτίων της Αμερικής.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές