Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Κασσαβέτη Ευφροσύνη

Συντάκτης: Κασσαβέτη Ευφροσύνη
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1861/05/20
Τόπος σύνταξης: London
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Σχετικά με το μέλλον της ανηψιάς της Μαριώρας
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές