Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Βάσσου Μπίλιω

Συντάκτης: Βάσσου Μπίλιω
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1863/10/12
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Ευχαριστίες για την αγάπη και τις φροντίδες τους. Στέλνει μικρό δώρο.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές