Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hay J. B.

Συντάκτης: Hay J. B.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1864/08/23
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ευχαριστεί για το παρηγορητικό της σημείωμα. Αφήνεται στη καθοδήγηση του Θεού.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές