Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Buel Mary J.

Συντάκτης: Buel Mary J.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1853/07/11
Τόπος σύνταξης: Κωνσταντινούπολη
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Νέα για το ταξίδι της και διάφορα άλλα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές