Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856/08/27 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Rothsay Isle of Bute
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Για την αναχώρηση της κ. Baldwin από την Ελλάδα. - Αναφορά σε συμβάντα κοινών γνωστών και φιλων
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές