Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Mulligan J. W.

Συντάκτης: Mulligan J. W.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1856/02/29
Τόπος σύνταξης: New York
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Συστήνει τον Wetmore Oliver που θα επισκεφθεί την Αθήνα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές