Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1842/02/24
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Σχετικά με το θέμα της πρώην Miss Cannons που επηρέασε και την κα Simson.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές