Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Van Rensselner Ann F.

Συντάκτης: Van Rensselner Ann F.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1843/03/28
Τόπος σύνταξης: Rome
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Αναφορά σε γεγονότα που τους έχουν στενοχωρήσει. Θα φύγουν τον Απρίλιο για τη Γαλλία και δεν ελπίζει να έρθουν πάλι στην Ελλάδα από όπου έχουν τις καλλίτερες εντυπώσεις. Νέα από τη Ρώμη, αναφορά σε κοινούς Αμερικανούς γνωστούς που συνάντησε. Αναφορά στον
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές