Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Cotton C.

Συντάκτης: Cotton C.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1846/02/22
Τόπος σύνταξης: Cincinnati
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εσωκλείει γράμματα σχετικά με το Ζάχο, τον οποίο αποκαλεί ευγενέστερο όλων των Ελλήνων που γνωρίζει. Αναφέρει τα προσόντα του και σκέψεις για μελλοντικές σπουδές του. Να μεταφράσουν το γράμμα στη μητέρα του.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές