Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1846/03/03
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Νέα από τη ζωή και τις ασχολίες τους. Η Miss Maclean, φίλη και κουβερνάντα των παιδιών της Lady Denliugh, θα έρθει στην Αθήνα. Θα της αρέσει. Χριστιανικές σκέψεις για τα βάσανα των ανθρώπων και την αντιμετώπισή τους. Αναφοράστην κακή υγεία της κόρης του L
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές