Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Benton Caroline J.

Συντάκτης: Benton Caroline J.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1842/07/04
Τόπος σύνταξης: Χανιά
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Εκφράζει συμπάθεια για τις άδικες επιθέσεις που είχαν δεχθεί. Σχετικά με το ταξίδι επιστροφής του Hill από την Αμερική και το ρόλο της Αποστολής στην Ελλάδα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές