Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Hill Handley Edwin

Συντάκτης: Hill Handley Edwin
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1842/04/14
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Πληροφορίες για την υπόθεση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές