Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1843/04/03
Τόπος σύνταξης: Atherstone
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Της στέλνει δέμα με ό,τι παρήγγειλε. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο. Μαθαίνει από τις εφημερίδες για την κακή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Ελπίζει εκείνοι να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους. Σκέψεις και συμβουλές σχετικά με την αλλαγή σπιτιού π
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές