Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Nelson H.

Συντάκτης: Nelson H.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1844/09/15
Τόπος σύνταξης: Bosny Mondago
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Διάφορα νέα, εκκλησιαστικά, προσωπικά, κοινών φίλων και γνωστών
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 8
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές