Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Μεταξάς Α.

Συντάκτης: Μεταξάς Α.
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1842/05/14-26
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Γαλλική
Περίληψη: Απάντηση στην πρόταση της Φ. Χιλλ να αναλάβει το σχολείο της λόγω αναγκαίας αναχώρησής της από την Ελλάδα. Υπέβαλε την πρόταση στην Εταιρεία και οι συνάδελφοί του συμφώνησαν. Θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές