Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Benton Caroline J

Συντάκτης: Benton Caroline J
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1843/03/13
Τόπος σύνταξης: Χανιά
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Η Ελισάβετ Κονταξάκη προσφέρθηκε να τη βοηθήσει όσο οι υποθέσεις της την κρατούν στα Χανιά.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές