Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Bracebridge Selina

Συντάκτης: Bracebridge Selina
Αποδέκτης: Hill Fanny
Ημερομηνία σύνταξης: 1843/04/14
Τόπος σύνταξης: Whittlebury Lodge
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Έλαβε το δέμα το όποίο περίμεναν όλοι ανυπόμονα. Έδωσε διάφορα όπου έπρεπε. Θα λάβει το δέμα από την κ. Jackson. Καθυστέρησε έως να ταχτοποιηθούν τα πράγματα στην Ελλάδα και να ξανανοίξει το σχολείο τους. Νέα δικά τους και κοινών γνωστών.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές