Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Tαμπακόπουλος Ι.

Συντάκτης: Tαμπακόπουλος Ι.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1866/06/04
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Σχετικά με την κόρη του Μασσούτα. Φόβοι για την αρρώστια των ματιών της.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές