Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Λεοντίδης Ιωάννης

Συντάκτης: Λεοντίδης Ιωάννης
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Αθήνα (πιθ.)
Γλώσσα: Ελληνική
Περίληψη: Εκκληση για οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές