Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Morgan

Συντάκτης: Morgan
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/06/01
Τόπος σύνταξης: French Steamer "Amerique" (εν πλω)
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Γενικά νέα του ιδίου και κοινών γνωστών και φίλων.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές