Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Neale W. B.

Συντάκτης: Neale W. B.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/11/06
Τόπος σύνταξης: Πειραιάς
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ζητάει πιστοποιητικό θανάτου και ταφής για τον Higgins Bulkeley που ετάφη στην Αθήνα
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές