Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Locke Clinton

Συντάκτης: Locke Clinton
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1868/11/23 (πιθ.)
Τόπος σύνταξης: Stratford
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Άνοιξε και διάβασε το γράμμα του στον σύζυγό της, κ. Johnson. Δυστυχώς λείπει και αυτός και ο κ. Hudson και δεν μπορεί να τους συναντήσει. Ελπίζει να μπορέσουν να τους επισκεφθούν στην επιστροφή.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 2
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές