Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Lunzi Hermann

Συντάκτης: Lunzi Hermann
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/03/02
Τόπος σύνταξης: Κέρκυρα
Γλώσσα: Γαλλική
Περίληψη: Μετά το γάμο της κόρης του Abigail
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές