Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Κεχαγιά Καλλιόπη A.

Συντάκτης: Κεχαγιά Καλλιόπη A.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1866/08/25
Τόπος σύνταξης: Πάτρα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Νέα από τη διαμονή και συναναστροφή της με κοινούς γνωστούς. Πρόκειται να επισκεφθεί το Ρίο όπου υπάρχουν οι φυλακές. Κίνδυνος στην ύπαιθρο από το ληστή Λιναίο.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές