Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Kalapothakis M. H.

Συντάκτης: Kalapothakis M. H.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1866/07/10
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Για το θάνατο του Δημητρίου, εξαδέλφου του κ. Καλαποθάκη. Περιγράφει τις ασχολίες της και αυτές του ανδρός της που είναι γιατρός. Πήρε γράμμα από την αδελφή της. Φαίνεται ενθουσιασμένη και αυτό την ευχαριστεί πολύ.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 8
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές