Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Denison Sam D.

Συντάκτης: Denison Sam D.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1868/11/21
Τόπος σύνταξης: New York
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Βρήκε το σημείωμά του, διόρθωσε το λογαριασμό. Έφεραν τη βαλίτσα και θα την κρατήσει μέχρι νεότερης εντολής.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 1
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές