Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Merlin Charles W.

Συντάκτης: Merlin Charles W.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1867/09/27
Τόπος σύνταξης: Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Ζητά, εκ μέρους του κ. Neale, πιστοποιητικό θανάτου ή ταφής του Burkcley Higgins που πέθανε στην Αθήνα.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 3
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές