Ιστορικό Αρχείο

Τίτλος: Canakis M.

Συντάκτης: Canakis M.
Αποδέκτης: Hill John
Ημερομηνία σύνταξης: 1868/01/03
Τόπος σύνταξης: Πρέβεζα
Γλώσσα: Αγγλική
Περίληψη: Έμαθε ότι η θέση του άγγλου Προξένου στον Πειραιά είναι κενή. Θα τον υποχρέωνε αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ώστε να πάρει αυτή τη θέση ο φίλος του κ. Barker. Ενδιαφέρεται και ο General Church για το θέμα και θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
Σημειώσεις: χφ
Μετρητής Σελίδων: 4
Αναζήτηση:  έγγραφα 792 - βρέθηκαν 522 εγγραφές